ประกันวินาศภัย

การทำ ประกันวินาศภัย นั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น เลือกทำกันอย่างมาก เนื่องจากคิดว่ามีความจำเป็นหรือทำเพื่อป้องกันความเสียหายไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะหากว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ที่เป็นเจ้าของก็จะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อซ่อมบำรุงหรือซื้อใหม่

และอุบัติเหตุอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลได้ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการคุ้มครองทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเลือกทำประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่ต้องการ โดย 3 สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงก่อนทำประกัน เพื่อให้เกิดคุ้มค่า ดังนี้

ความจำเป็นในการทำประกันวินาศภัย

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรก ก็คือ ความจำเป็น นั่นเอง ไม่ว่าจะทำประกันประเภทใดก็ตาม แน่นอนว่าการทำประกันวินาศภัย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่ดี แต่หากยังไม่มีความจำเป็นที่จะทำ เช่น ไม่ได้ใช้รถยนต์บ่อย ไม่ค่อยได้ออกกจากบ้านบ่อยมากนัก เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำประกันนั่นเอง

ทุนและเบี้ยประกัน

การทำประกัน คุณจะยึดเพียงแค่ความครอบคลุมอย่างเดียวไม่ได้ เพราะความคุ้มค่านั้น จะต้องเกิดจากการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยนั่นเอง ซึ่งการลงทุน ก็หมายถึง “เบี้ยประกัน” เป็นเงินที่ทางผู้ทำประกันได้จ่ายไว้เพื่อรับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน และ “ทุนประกัน” ก็คือ เงินที่ทางบริษัทจะให้คุณ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้เมื่อสมัครนั่นเอง โดยคุณจะต้องปรึกษาและสอบถามบริษัทประกัน ว่าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นเงินเท่าไร ได้รับทุนประกันเท่าไร เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนสมัครประกันนั่นเอง

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงในการ ประกันวินาศภัย นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงในการรับเงินเบี้ยประกันจากบริษัทประกัน เนื่องจากคุณจะต้องทำตามเงื่อนไขสัญญา จึงจะสามารถรับเงินประกันได้ ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายของผู้ทำประกันและผู้อื่น เนื่องจากต้องศึกษาความคลอบคลุมของประกัน ซึ่งประกันในประเภทนี้ไม่รองรับในเรื่องอุบัติเหตุทางร่างกาย จะต้องใช้เงินของคุณเองในการรักษาอาการบาดเจ็บ เป็นต้น

การทำประกัน คุณควรจะนึกถึง 3 สิ่งเหล่านี้ก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ดี มีความครอบคลุมหลากหลาย และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการทำประกัน แน่นอนว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมีค่าก็ต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองความเสียหาย

แต่หากคิดคำนึงถึงเหตุผลและความสำคัญในการทำประกัน ความถี่ในการใช้งาน หรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับทรัพย์สินของคุณก่อนที่จะเลือกทำประกัน ก็จะทำให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในการคุ้มครองทรัพย์สินและเงินที่คุณจะต้องเสียไปอีกด้วย ไม่ต้องเสี่ยงและเสียเงินโดยไม่คุ้มค่าอีกต่อไป

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนทำประกัน : ทุนประกัน คืออะไร ? ยิ่งทุนประกันรถยนต์สูง ยิ่งดีจริงหรอ